Năm 2020: Lương cơ bản của cán bộ, công chức, NLĐ đều tăng

Những thay đổi của lương cơ bản năm 2020 của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trên cả nước đều tăng so với năm 2019 Pháp luật hiện hành chỉ ghi nhận lương cơ sở và lương tối thiểu vùng. Tuy nhiên, lương cơ bản lại là cách gọi quen thuộc của nhiều …

Khi công nhân chia sẻ kinh nghiệm làm việc

Trong diễn đàn dành cho CN trên mạng xã hội, những thắc mắc, tâm sự đặc biệt về việc làm và đời sống của họ luôn cộng đồng mạng giải đáp. Mỗi câu hỏi đều khiến CN quan tâm và họ cùng nhau trao đổi, chia sẻ, nhiệt tình, chân thành như người cùng gia …

Phân loại lao động trong doanh nghiệp

vinaz-group

Việc phân loại người lao động có ý nghĩa quan trọng trong việc qui hoạch lao động, phục vụ trực tiếp cho việc tính toán, lập dự toán cho việc tính toán chi phí lao động trực tiếp, gián tiếp. Có nhiều tiêu chuẩn phân loại có mục đích, ý nghĩa và yêu cầu quản …

Tăng sức “đề kháng” cho công nhân lao động trước các loại tội phạm

(LĐTĐ) Theo đánh giá của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, công tác tham gia đảm bảo an ninh trật tự đã được các cấp công đoàn trong cả nước quan tâm triển khai và đổi mới về nội dung, hình thức, biện pháp, qua đó góp phần xây dựng phong trào toàn dân bảo …